Činč Plug home | Miloš Tomić | Burdorez | Porodično blago | Knjiga i jabuka | Hleb | Smeće | Buvljak | Plastelin ---(English)

Miloš Tomić

Plastelin

kad sam u skoplju bio,
da jedan kratki lutka film pravim,
dok je lutkar kire namestao tamo ruke noge i izvrnute zglobove
ja sam se u tim pauzama nesto zapalio za plastelin
i jedva sam cekao svaki lutkin udes, tj. malo vremena za mene
da plastelin gnjavim i param, busim...mnogo mi se to svidelo
evo vidi, sta sam napravio
bilo je to u novembru 2007. u skoplju

plastelin-1 plastelin-2 plastelin-3 plastelin-4 plastelin-5 plastelin-6 plastelin-7 plastelin-8 plastelin-10


Napomena: umetnici predstavljeni u Cinc plug sekciji nisu asocijacija, a grupa Činč s njima nema nikakve formalno-pravne veze. Predstavljamo vam njihov rad jer zasad nemaju sopstvene web-prezentacije a objektivno ih zaslužuju, sem toga - to su sve naši fanovi. Materijali su objavljeni uz odobrenje. Za dalju medijsku upotrebu istih obratite se autorima, a ne Luki (meni).

Luka Knežević - Strika | Andrej Filev | Jelena Radić | Marija Đorđević | Miloš Tomić | Škart | Gojko | Maja Bekan | Nena Skoko | Mikrob | Marko Antić | Milena Kvapil