Imenice

Gramatika

Gramarenje

Get it on Google Play

by Luka Činč

2016

Krugougo

Get it on Google Play

by Luka Činč

2016

Dobro veče, ovo pre mene bio je Đorđe. Moje ime je Grožđe. Večeras pričamo o strašno važnoj vrsti reči, a to su imenice.

Imenice označavaju ono što je po pravilu najvažnije u životu.

Kao prvo, označavaju nas. Nas ljude, nas Srbe, nas Šveđane, nas saradnike, nas umetnike.

Kao drugo, označavaju mesta u kojima živimo, kao što su: Beograd, Pančevo, Lajčevo, Žarkovo, Čačak, Požega, Kosovo, Jamajka, Perl Harbur, Austrougarska, Češka, Grčka, Švedska, Karakas, Kejptaun, Njujork, Celje, Seul i mnogi drugi gradovi, države, reke, planine, mora, jezera, uvale, vrtače, krševi, stepe, savane, ljanosi, kamposi i pampasi.

Kao treće, imenice označavaju zanimanja: bandiljerosi, pikadori, matadori, šinteri, kondukteri, hakeri, klaperi, brokeri, dileri, agenti, delikventi, projektanti, arhitekti, asistenti, profesori, cenzori, kvestori.

Kao četvrto, označavaju pripadnost raznim pravcima i ideologijama: liberali, demokrate, komunisti, fašisti, basisti, gitaristi, impresionisti, kubisti, pointilisti, romantičari, Romantičari sa Karaburme, Meraklije iz Niša, Invalidi sa Voždovca, Tehnolozi sa Mirijeva, Poslastičari sa Dorćola, Političari sa Bežanije, Novinari sa Senjaka.

Kao peto, označavaju osećanja: ljubav, mržnja, strah, depresija, manija, opsesija, strast, slast, glad, žeđ, naslada, požuda.

Kao šesto, označavaju prirodne pojave: kiša, sunce, sneg, rosa, slana, susnežica, kišica, zemljotres, jugo, tornado, cunami, Katrina, Frensis, potop, Apokalipsa.

Kao sedmo, označavaju vremenske odrednice, razdoblja i značajne datume: kenozoik, paleozoik, antika, romanika, gotika, renesansa, barok, prosvetiteljstvo, kao i značajne datume: rođendan, imendan, Đurđevdan, Aranđelovdan, Nikoljdan, Jovanjdan, Ustavdan, Bedevedezdvojkindan.

Elem, imenice označavaju šta god oćete. Reći ćemo samo još da označavaju nazive za sve vrste reči. Imenice, zamenice, glagoli, pridevi, prilozi, predlozi, veznici, brojevi, rečce, uzvici i uzdasi, sve ove pojedinačne reči su imenice. Hoću reći, reći i označavati su glagoli, samo je prilog, pojedinačno je pridev, sve i ove su zamenice, ali glagol, prilog i tako dalje - to su imenice. Je l vam jasno? Naravno da nije. E pa biće vam jasno.

Za kraj ove metodološke jedinice, reći ćemo da imenice spadaju u takozvane promenljive reči. Imaju rod, broj i padež. Recimo, imenica davež je muški rod jednine, prvi padež. Kad hoćemo da se otarasimo nekoga ko je davež, upotrebićemo bodež. Opet, da bismo upotrebili bodež, moramo ga staviti u četvrti padež. 1. Padeži - Zašto su važni
 2. Funkcije u sintagmi i rečenici - Zašto mora da se zna šta je čiji posao
 3. Zavisne rečenice - Šta sve od čega zavisi
 4. Nezavisne rečenice - Njihova podela na tipove
 5. Rečenice - Zašto ne može da se napravi mašina za prevođenje
 6. Tipovi rečenica - Kakva je razlika između nezavisnih rečenica, zavisnih rečenica i rečenica sa nadziranom nezavisnošću.
 7. Odnosi unutar rečenica - Šta nije u redu sa različitim odnosima
 8. Vokali, sonanti i konsonanti - Grožđev izum takozvanih odličnih reči
 9. Imenice - čemu služe i zašto su toliko važne
 10. Pridevi - zašto se Lepi razlikuje od Sportskog ritma srca
 11. Zamenice - kako su se Angela Merkel i druge gospođe borile za svoj status
 12. Glagoli - ko su Mongoli, ko su Jarboli, a ko su pak glagoli
 13. Prilozi - šta ide u koju vrstu jela i uz koje reči
 14. Brojevi - zašto se ne može raditi sa šesnaestoro kompjutera
 15. Predlozi - zašto se kišobran stavlja nad glavu a jastuk pod glavu
 16. Veznici - u čemu su slični "Pineda" i "premda"
 17. Rečce - kako je Robinzon naučio Petka razliku između "da" i "ne"
 18. Uzvici - u čemu je razlika između "a?" i "e?"
 19. Uzdasi - zašto je neophodno da se uvede i ova vrsta reči
 20. Prezent - oblik u koji je lako doći ali je teško u njemu ostati
 21. Perfekat - zašto se ovaj oblik tako zove
 22. Aorist - čemu nas je Rista naučio
 23. Imperfekat - Grožđev plan o revitalizaciji ovog glagolskog oblika
 24. Pluskvamperfekat - o traumi koju nam je zadavao ovaj glagolski oblik
 25. Imperativ - apel za upotpunjavanje ovog glagolskog oblika
 26. Potencijal - o mogućnostima koje nam nudi
 27. Futur II - zanimljiv primer primene ovog glagolskog oblika
 28. Futur I - šta su Hana Arent i Sara Konor kazale vezano za prošlost i budućnost
 29. Glagolski pridevi - kakvi su to pridevi
 30. Glagolski prilozi - kakvi su sad pa to prilozi
 31. Infinitiv - zašto se ne treba zadovoljavati osnovnim stvarima
 32. Morfološka analiza na primeru tri notorne filmske rečenice
 33. Pogovor zelenkastoj gramatici - Kakva sve mučenja postoje

Kompletna arhiva

Hronološka arhiva

2009

2008

Kompletna arhiva