Potencijal

Dobro veče, ovo pre mene bio je Đorđe. Moje ime je Audiogrožđe. Večeras pričamo o potencijalu, glagolskom načinu srpskog jezika.

Kad u običnom govoru kažemo da je neko "potencijal", pod tim podrazumevamo da se radi o osobi sa nekim izraženim talentom koji treba da iskoristi. Primer je pesma "Ćurov potencijal" beogradske grupe "Elektrolasta". Analizirajmo tekst ove pesme:

potencijal

Kakav je to potencijal bio!
Kakav je to potencijal bio!
Ćurov potencijal

Kakav je to bokser bio!
Kakav je to bokser bio!
Al' se propio
Al' se propio
Al' se potukao sa sudijom.

Kakav je to potencijal bio!
Kakav je to potencijal bio!
Ali ništa od njega
Ali ništa od njega

Kao što vidimo iz ove pesme, reč je o bokseru koji je imao jedan izražen talenat - talenat za boks. Zato kažemo da je ovaj bokser bio "potencijal". Ali, kao što se u kasnijim strofama ove pesme vidi, on taj talenat nije iskoristio jer se propio, odnosno potukao sa sudijiom.

Kao što primećujete, u ovoj pesmi je sve izloženo u perfektu. Kakve onda to ima veze sa glagolskim oblikom potencijalom i zašto smo spomenuli ovu pesmu kad se on u njoj i ne pojavljuje? Objasnićemo odmah.

Za razliku od većine drugih glagolskih oblika, kojima se označava da se nešto dešava, da se desilo ili će se desiti, potencijalom se označava samo da postoji postoji mogućnost da se nešto desi, dakle da nešto može da se desi ali pod uslovom da se nešto drugo desi, odnosno da je potrebno da se nešto desi da bi se nešto drugo desilo. Primera radi, da bi ste bili dobar bokser, potrebno je pored ostalog da se ne propijete i da se ne bijete sa sudijom. Potrebno je i da se ne zapustite i ne predate raskalašnom životu kao što je učinio Roki 3, ali to nije tema našeg večerašnjeg razgovora.

Potencijal se gradi od aorista pomoćnog glagola "biti" i radnog glagolskog prideva glagola koji se menja. Ovaj put, navešćemo primere iz književnosti Gorana Bogunovića.

- Priznat ću ti svoju podlost: ne bih podnio da bude drugačije.

- Ljudevit je oprezan i nikad ne spušta prozore da netko ne bi ubacio opušak na presvlake ili otvorio vrata i ukrao mu radio.

- Najdraže mi je predstavljanje moje druge knjige u IGK, kod Pintarića, koje se nije ni održalo, pola sata smo nagovarali jedni druge da počnemo, ali Mlinarec, Pintarić ili ja baš u tom trenutku ne bismo bili spremni.

- O daljnjem tijeku događaja bit ćete, naravno, izviješteni. I češće nego što biste to željeli.

Kao što vidimo, potencijal se uvek naslanja na neki drugi, kvalitetniji glagolski oblik. To naravno ne znači da je potencijal sam po sebi nekvalitetan. Ne, to samo znači da kvalitet sadržan u potencijalu tek treba realizovati.

Kad bismo insistirali da Vlada Republike Srbije uhapsi i isporuči Mladića, i kad bi ona ozbiljno shvatila naše insistiranje, Evropska Unija bi znala to da ceni. Da smo ga uhapsili ranije, sad bismo putovali gde hoćemo i kad hoćemo. Doduše, da smo bili pametniji, glasali bismo za nekog ko bi Mladića zaista i uhapsio, i sad se ne bismo nervirali.

Da nam nisu ukinuli emisiju na radiju, vi sad ne biste morali da nas skidate preko podkasta. A kad biste došli s transparentima ispred zgrade našeg radija i kad biste tražili da nam vrate emisiju na radiju i daju termin na televiziji, oni bi možda i razmislili. Ali što biste se vi oko toga trudili, kazaćete vi. E pa, kad bi baba imala kurac, bila bi deda.

Potencijalu je po građenju i upotrebi donekle srodan i glagolski oblik futur II, o kome ćemo takođe pričati. 1. Padeži - Zašto su važni
 2. Funkcije u sintagmi i rečenici - Zašto mora da se zna šta je čiji posao
 3. Zavisne rečenice - Šta sve od čega zavisi
 4. Nezavisne rečenice - Njihova podela na tipove
 5. Rečenice - Zašto ne može da se napravi mašina za prevođenje
 6. Tipovi rečenica - Kakva je razlika između nezavisnih rečenica, zavisnih rečenica i rečenica sa nadziranom nezavisnošću.
 7. Odnosi unutar rečenica - Šta nije u redu sa različitim odnosima
 8. Vokali, sonanti i konsonanti - Grožđev izum takozvanih odličnih reči
 9. Imenice - čemu služe i zašto su toliko važne
 10. Pridevi - zašto se Lepi razlikuje od Sportskog ritma srca
 11. Zamenice - kako su se Angela Merkel i druge gospođe borile za svoj status
 12. Glagoli - ko su Mongoli, ko su Jarboli, a ko su pak glagoli
 13. Prilozi - šta ide u koju vrstu jela i uz koje reči
 14. Brojevi - zašto se ne može raditi sa šesnaestoro kompjutera
 15. Predlozi - zašto se kišobran stavlja nad glavu a jastuk pod glavu
 16. Veznici - u čemu su slični "Pineda" i "premda"
 17. Rečce - kako je Robinzon naučio Petka razliku između "da" i "ne"
 18. Uzvici - u čemu je razlika između "a?" i "e?"
 19. Uzdasi - zašto je neophodno da se uvede i ova vrsta reči
 20. Prezent - oblik u koji je lako doći ali je teško u njemu ostati
 21. Perfekat - zašto se ovaj oblik tako zove
 22. Aorist - čemu nas je Rista naučio
 23. Imperfekat - Grožđev plan o revitalizaciji ovog glagolskog oblika
 24. Pluskvamperfekat - o traumi koju nam je zadavao ovaj glagolski oblik
 25. Imperativ - apel za upotpunjavanje ovog glagolskog oblika
 26. Potencijal - o mogućnostima koje nam nudi
 27. Futur II - zanimljiv primer primene ovog glagolskog oblika
 28. Futur I - šta su Hana Arent i Sara Konor kazale vezano za prošlost i budućnost
 29. Glagolski pridevi - kakvi su to pridevi
 30. Glagolski prilozi - kakvi su sad pa to prilozi
 31. Infinitiv - zašto se ne treba zadovoljavati osnovnim stvarima
 32. Morfološka analiza na primeru tri notorne filmske rečenice
 33. Pogovor zelenkastoj gramatici - Kakva sve mučenja postoje

Kompletna arhiva

Hronološka arhiva

2009

2008

Kompletna arhiva